Jak vznikají špatné vztahy, a jak je řešit?


0
Categories : Vztahy

Správné fungování mezilidských vztahů je velmi důležité jak pro spokojený život každého jednotlivce, tak i pro společnost celkovou. Kvůli rozdílům v mnoha oblastech se však často stane, že dva lidé, kteří spolu musejí na určité úrovni koexistovat, si začnou lézt na nervy, a dělat si vzájemné naschvály. Ve kterých vztazích se tak děje nejčastěji, proč, a jak to lze řešit?

stupnice smajlíků

Tchyně a snacha

Vztahy mezi tchýní a snachou jsou často propírány na veřejnosti. Některé mohou být ideální, jiné zase skřípat. Nejčastějším problémem jsou však neshody, které pramení z různých životních stylů, a názorů. V případě, že žijí odděleně, lze ještě jakž takž omezit návštěvy. Pokud jde však o problémy ve společné domácnosti, mohou způsobit psychickou újmu, či dokonce rozpad manželství. Z pohledu snachy pak bývá tchyně obvykle vlezlá semetrika, která uznává jen vlastní názory, z pohledu tchýně je pak snacha neschopná ženština, která ničí život jejího syna. Zatímco tchýně se pak snaží snachu napravit, nebo hůř vypudit, snacha se snaží přežít na bitevním poli. V těchto případech však musí zasáhnout syn a manžel v jednom, který se musí postavit na stranu jedné ze dvou žen, a ukončit spor, jinak dojde k výbuchu.

stará a mladá žena

Pracovní kolektiv

V pracovním kolektivu také často dochází k rozkolům. Ty mohou být stran zaměstnance a zaměstnavatele, kterému se nelíbí, jak jeho zaměstnanec pracuje, a jakou odvádí práci, zatímco zaměstnanci zase mohou vadit špatné pracovní podmínky, či výše mzdy. To pak lze řešit nejlépe změnou zaměstnání, nebo oboustrannou dohodou. Rovněž zde však mohou být rozpory i mezi kolegy, kdy je například na pracovišti více lidí, z nichž jeden tak úplně nezapadá do kolektivu, či má lepší pracovní ohodnocení, než ti ostatní. Když se člověk v zaměstnání necítí dobře, vede to k zhoršení pracovní morálky a nasazení. Je tedy prací zaměstnavatele, aby se pokusil vztahy mezi pracovníky napravit.

© Sedmvlku.cz - Všechna práva vyhrazena.