Mělo by dojít k harmonizaci daňových soustav v rámci EU?


0
Categories : Nezařazené

V členských zemích Evropské unie se daňové systémy v dnešním světě potýkají s velkou spoustou problémů. Tím, že jsou daňové systémy příliš složité, zatěžují přímé vládní výdaje, které jsou určené pro fungování daňové správy. Zatěžují také poplatníky náklady a vytvářejí možnost se legálně této daňové povinnosti vyhnout. Začíná se dost projevovat i daňová preference výpůjček před domácími úsporami, vzhledem k tomu, že je umožněno odečítat úroky z daní. Je v čím dál tím větší míře kladen tlak na zavedení ekologických daní a mnoho dalšího.
tužka, sponka a kalkulačka.jpg
Daňová politika v rámci EU se nejvíce zaměřuje na 3 oblasti, mezi které patří stabilita daňové kapacity (především tedy členských zemí), co nejhladší fungování jednotného státu a podpora ekonomického růstu a zaměstnanosti ve všech státech.
V rámci globalizace navíc dochází ke středu odlišných daňových systému zemí. Je nutné se proto zaměřit na možné typy mezinárodní daňové spolupráce.
Slyšeli jste už někdy o daňové koordinaci? Jedná se o první stupeň sblížení daňových systémů. Především tedy o tvorbu bilaterálních a multilaterálních smluv, jejímž účelem je omezení arbitrážních obchodů. Jsou zde také vydávána doporučení, které se týkají škodlivé konkurence a doporučení pro tvorbu smluvních vztahů. Tím nejhlavnějším cílem je dokonalá výměna informací v daňové oblasti.
Rozlišují se dva typy koordinace. Jeden z nich je smluvní, což je vyjednávání státu, z čehož poté vznikne například taková mezinárodní smlouva. Druhým typem je typ spontánní, který se týká hlavně jednostranných záležitostí. Patří zde například to, kdy dojde ke změně v určité daňové oblasti apod.
výpočet a kalkulačka.jpg
Existují ale i dva další pojmy, které jsou velmi důležité. Jedná se o daňovou aproximaci nebo daňovou harmonizaci. Aproximace je vlastně spolupráce mezi státy, která nemusí úplně znamenat sladěnost daňových soustav, ale znamená jejich přiblížení.
Co se týká harmonizace, tady se jedná o sbližování daňových soustav na základě společných pravidel. Může se jednat o harmonizaci celkovou nebo dílčí.
V rámci jednotného trhu je harmonizace všech daňových soustav nevyhnutelnou záležitostí. Některé země jsou ale v určitých oblastech proti.

© Sedmvlku.cz - Všechna práva vyhrazena.