Instalatér Praha disponuje i zařízením pro detekci úniku vody


0
Categories : Firmy

Unikající voda z potrubí ve vnitřních rozvodech v bytových domech, v rodinných domech i v samotných bytech je nepříjemná věc. Nelze ji podceňovat, neboť při dlouhodobém působení vody na okolní prostředí dochází k erozi, k narušení statiky objektů, což může mít pak nedozírné následky. Proto jsou také např. povodně považovány spolu s ohněm za nejničivější živel s obrovským rozsahem škod.

Únik vody v domácnosti se většinou projeví ihned, ale ne vždy je jasné místo, kde je porušený rozvod, což je typické např. u vytápění v podlaze. Dokonce i mikroskopická trhlinka způsobená únavou materiálu se musí řešit, a co to znamená pro majitele podlahových topných rozvodů, si jistě dokážete představit.

instalatérské práce

Únik vody z podlahového topení

Topení v podlaze má své nesporné výhody, především teplo na chodidla, což je příjemné u všech typů podlahových krytin. Teplo se v místnosti šíří rovnoměrně, na rozdíl od klasických radiátorů, odkud teplý vzduch stoupá přímo ke stropu, zatímco na nohy nám je zima. Nevýhodou je ovšem řešení závady na topném systému, zatímco prasklý radiátor jednoduše vyměníte, zabetonované potrubí v podlaze – to je opravdový problém.

umyvadlo a sprchový kout

Detekce úniku vody plynem

A právě zde se uplatní instalatér Praha a odborná detekční metoda plynnou směsí vodíku a dusíku. Není toxická, hořlavá ani výbušná, je tedy maximálně bezpečná. Vodík má schopnost proniknout i velmi drobnými otvory a snadno tak určit, kde je potrubí porušeno. Tím se výrazně sníží náklady na opravu, není nutné bourat celou plochu, stačí pouze odkrýt lokalizované místo a po odborném zásahu instalatérem celý systém opětovně na únik vody zkontrolovat.

Výhodou těchto situací je, že jak detekci úniku vody, tak i samotnou opravu zajišťuje jedna firma, máte tedy možnost obrátit se na ni v případě jakékoli závady na rozvodech vody, ale i plynu a topném systému.

© Sedmvlku.cz - Všechna práva vyhrazena.