Jak napsat působivý motivační dopis


0
Categories : Firmy

Motivační nebo průvodní dopis spolu s životopisem jsou první z mnoha věcí, které od vás personalista získá. Ucházíte-li se o práci, zaměstnavatel od vás bude nepochybně chtít vědět, proč se vůbec ucházíte o dané místo, čím byste byli přínosem nebo jaké jsou vaše kvality. Životopis mu poví o vašich dosavadních zkušenostech, zájmech, osobních informacích a celkově o vás, ale rozhodně z tohoto dokumentu nevyčte, proč jste odhodláni získat pozici, na kterou se zrovna hlásíte. Za tímto účelem se píše tzv. „motivační dopis“. Jak jej správně napsat? To se dozvíte v tomto článku!
 klávesnice počítače

Motivační vs. Průvodní

Mnoho lidí zaměňuje tyto dva pojmy, a tím se dopouští velké chyby. Zatímco motivační dopis se zasílá většinou na tvůrčí, administrativní nebo manažerské pozice, průvodní dopis se posílá skoro všude. Průvodní listina, kterou zašlete příslušné agendě firmy by měla být kratší, strukturovanější, výstižnější a méně formální. V praxi to znamená, že motivační dopis by měl být daleko komplexnější. Oba dopisy byste měli zasílat ve formátu PDF.
 psaní dopisu

Jak jej vytvořit?

Základem motivačního dopisu je osobitější formou představit vaši osobu zaměstnavateli, tedy by měl dál rozvíjet strohá fakta uvedená v životopise. Motivační dopis by rozhodně neměl být žádný román – maximální délka je jedna strana A4 formátu. Pokuste se napsat text přiměřené délky. Vždy dbejte na to, aby jste psali pravopisně správně!
 
·         Oslovení
Struktura samotného dopisu je velice prostá. Tak jako u každého dopisu se začíná oslovením. Jelikož tu jde o formálnost, uveďte sem přímé jméno a příjmení osoby, která zadávala inzerát. V případě, že tento údaj neznáte, bohatě postačí „Vážení“ nebo obvyklé „Dobrý den“.
 
·         Vysvětlení
začátkem dopisu by měl být rozhodně důvod, proč dopis posíláte. Konvencí je, že zde zmíníte, že se ucházíte o dané pracovní místo a je také vhodné zmínit, odkud jste se o oné pozici dozvěděli.
 macbook na stole
·         Prodání
V dalším odstavci byste se měli zmínit o zajímavostech příslušné firmy. Kromě základních informací, co byste měli mít, zde vyzdvihněte důvody, proč se sem hlásíte, podtrhněte své profesní předpoklady pro toto místo, schopnosti, znalosti a zkušenosti. Snažte se prodat své kvality, o které bude mít zaměstnavatel zájem, a které v jeho očích budou mít přínos pro jeho společnost. Brouzdejte internetem a snažte se zjistit zajímavá fakta o společnosti – tato fakta sem můžete rovněž zmínit.
 
·         Ocenění
Zdůvodněte, proč je pro vás tato pozice důležitá, a proč ji vůbec chcete získat. Snažte se být originální a nevtíraví. Piště stručně, protože nikdo nemá rád složitá a dlouhá souvětí.
 
·         Uzavření
V závěru motivačního dopisu byste měli personalistu navnadit, aby vám vůbec odpověděl. Vyjádřete své přání, abyste byl pozván/a k pohovoru, kde můžete své přednosti dokázat.
Dopis ukončete formálním „S pozdravem“, aktuálním datem a vypsáním celého svého jména. Jestli budete tento dopis i tisknout, podepište jej. Dbejte na to, aby byl součástí vašeho životopisu.

© Sedmvlku.cz - Všechna práva vyhrazena.