Odborné zjišťování hodnot související s tepelnou izolací


0
Categories : Zboží

Každý, kdo někdy byl svědkem orosených oken či třeba sklenice s pivem, určitě měl co dočinění s rosným bodem. O co vlastně jde? Jako rosný bod se označuje teplota, při které jsou vodní páry dokonale nasyceny. To znamená, že není možné přijímat další vlhkosti, a může tedy docházet ke kondenzaci vodní páry do kapalného stavu.rosa na rostlině.jpg
Možná ještě stále nechápete souvislost mezi měřením rosného bodu a jeho významem. V tomto případě je třeba zmínit, že mnoho firem pracuje ve svých prostorách se stlačeným vzduchem. Systémy, které se stlačeným vzduchem pracují, jsou velmi choulostivé na přítomnost vodních par v těchto systémech. Proto se využívá měření rosného bodu Úniky tepla, přičemž je možné zjistit, kde systém není správně těsněn.

Spolehlivý a přesně měřící přístroj

Pokud byste ocenili pro své potřeby měření teploty rosného bodu, je třeba spolupracovat s takovou firmou, která má k těmto analýzám nejenom potřebné vybavení, ale také znalosti. Díky profesionálním přístrojům je sice možné dosáhnout přesných výsledků a hodnot, ale stále to nestačí na to, aby byly údaje správně vyhodnoceny. To již provádí zkušený tým specialistů, kteří se zabývají těmito záležitostmi již delší dobu.zamlžené a orosené okno.jpg

Neberte vlhkost na lehkou váhu

Určitě víte, že systémy pracující se stlačeným vzduchem je třeba udržovat v naprostém pořádku, přičemž je třeba zajistit, aby stlačený vzduch byl maximálně suchý. Jak se vám však podaří tohoto dosáhnout, když nemáte ošetřené úniky nebo místa, kde hrozí kondenzace vlhkosti?
Nechejte vyřešit tyto záležitosti vhodným měřením, díky kterému budete stoprocentně vědět, kde se nachází kritická místa. Tato místa pak budete moci správně upravit do podoby, která bude z hlediska dalšího nakládání již natolik v pořádku, že se těmto místům nebudete muset věnovat. Všechen úspěch spočívá ve vašich rukou, a tak nic nezanedbejte, byla by to velká škoda.

© Sedmvlku.cz - Všechna práva vyhrazena.