Jak se počítá pro fotovoltaické panely cena?


0
Categories : PC


Není pochyb o tom, že se každý z nás snaží uÅ¡etÅ™it co nejvíc penÄ›z. Pokud tedy nÄ›co kupujeme, obvykle se snažíme danou vÄ›c sehnat co nejlevnÄ›ji. A pokud ji můžeme zkombinovat i s jiným způsobem Å¡etÅ™ení, pak to považujeme ze skuteÄnÄ› výhodnou koupi.

Typickým příkladem mohou být solární panely. Ty si poÅ™izujeme obvykle proto, abychom snížili úÄty za elektÅ™inu. PÅ™eci jen, zde není potÅ™eba žádné palivo. StaÄí je pÅ™ipevnit na stÅ™echu nebo jiné slunné místo a pak už si jen užívat elektÅ™iny zadarmo.

fotovoltaika1

OvÅ¡em nejprve je potÅ™eba je koupit. A mnoho lidí zajímá, zda je za fotovoltaické panely cena, kterou prodejci požadují, skuteÄnÄ› oprávnÄ›ná. Obvykle se také snaží najít ty nejlevnÄ›jší. Je totiž fakt, že různí prodejci za nÄ› požadují různé ceny. Navíc existuje i Å¡iroká Å¡kála modelů, kdy každý stojí jinou Äástku.

V první Å™adÄ› e zde potÅ™eba se zeptat, co tuto cenu vlastnÄ› tvoří. V první Å™adÄ› je to materiál potÅ™ebný k výrobÄ›. K tomu je potÅ™eba pÅ™ipoÄítat i cenu jeho těžby a dopravy na místo výroby. Zde pak samozÅ™ejmÄ› záleží na velikosti, protože na menší panel, který pohodlnÄ› dáme na stÅ™echu, je potÅ™eba ménÄ› materiálu než na ten velký, který najdeme v polích.

Dále je to pak výroba samotná. Zde je nutné spoÄítat i cenu potÅ™ebných nástrojů a jejich amortizaci, i když tato Äástka se rozmÄ›lní v mnoha výrobcích. StejnÄ› tak je tomu i se mzdou zamÄ›stnanců.

penize7

Zapomenout nemůžeme ani na dopravu hotových panelů na prodejnu. SamozÅ™ejmÄ› i zde se Äástka rozmÄ›lní, neboÅ¥ se nepÅ™eváží jen jeden panel naráz. I tak je zde potÅ™eba pÅ™iÄíst potÅ™ebné pohonné hmoty a amortizaci vozidla.

No a v neposlední Å™adÄ› je to zisk, a na vÅ¡ech úrovních – jak zisk dodavatele materiálu, tak zisk výrobce a koneÄnÄ› i prodejce. Koneckonců, právÄ› proto to dÄ›lají. A to vÅ¡e samozÅ™ejmÄ› zaplatí koneÄný zákazník. PÅ™eci jen, právÄ› pro nÄ›j je to vÅ¡e vyrobeno, ne?

© Sedmvlku.cz - Všechna práva vyhrazena.